نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «نقل قول...» ثبت شده است

۱۳:۲۱۰۲
دی

دانـی کـه دلـم چـه از خـدا مـی خـواهـد؟!

بـی پـرده بـگـویـمت تــو را مـی خـواهـد...


₪نگـارنـده ₪
۱۹:۰۹۱۳
آبان

اهل دلی می گفت:

یکـ سـال را بـرای یکـ "ماهـ "زنده ام....


₪نگـارنـده ₪
۲۲:۱۸۰۷
فروردين

دلـت کـه صـاف باشـد همـه گنبـد و گلدسـته ها را مشـهدالرضـا می بینی...


      


₪نگـارنـده ₪