نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۸:۰۸۱۶
آبان

بابا جان!

خواستند سر افکنده مان کنند پیش همه!

ولی سرتو از همه سرافرازتر بود

بالای نــ ـ ـ ـی...

₪نگـارنـده ₪
۱۸:۰۷۱۶
آبان

روضه، مجلس ختم حسین(علیه السلام)است

که هرگز ختم نمی شود...

₪نگـارنـده ₪
۱۹:۰۹۱۳
آبان

اهل دلی می گفت:

یکـ سـال را بـرای یکـ "ماهـ "زنده ام....


₪نگـارنـده ₪
۰۰:۰۷۰۵
آبان

تو حل المسائل خدایی!

بیا که همه مسئله ها لاینحل مانده...₪نگـارنـده ₪