نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۹ مطلب با موضوع «تا خدا» ثبت شده است

۲۱:۰۱۱۳
اسفند

دردم ایـن است که،

تمـام عُمـر

بـه دردت نخـوردم


خُـدا!


₪نگـارنـده ₪
۱۷:۱۷۲۱
دی

کـار از دعـا گـذشتـه است!

این روزهـا، دسـت بـه الـتـمـاس بـرداشتـه ام...

₪نگـارنـده ₪
۱۲:۲۹۱۹
تیر

اساسی می گویم !

بی هیچ اساسی ...

بر اساس تو می نویسم فقط...

₪نگـارنـده ₪
۱۲:۲۸۱۹
تیر
دستانم پر از خالی!
و پرونده ام از تهی،اشباع !

عجیب است !
جرم این همه پوچ حجم مرا پر کرده!

تهی کن مرا از تهی بودن...


₪نگـارنـده ₪
۱۹:۳۱۱۶
فروردين

به دیگران پناه می برم تا تسکین دهم درد دوریتان را!

فریب می دهم خودم را!

هیچکس برایم "تـو" نمی شود...

₪نگـارنـده ₪
۰۸:۳۲۰۷
بهمن

خدایا!

دیگر بس است برایم دلدادگی به این و آن، می خواهم چند صباحی هم دلداده تو باشم..!₪نگـارنـده ₪
۱۶:۱۷۰۵
بهمن

خدایا!

خسته شده ام از دنیای نشانه ها، اینجا همه باید نشاندار باشند...بی نشانم کن!!

₪نگـارنـده ₪
۱۶:۱۲۰۵
بهمن

گاهــــــی وقتهـا با یــک ببخشیـــد ساده می توان دل خدا را دوباره به دست آورد...

ببخـــــــــــــــــشید خدا!

₪نگـارنـده ₪
۱۵:۴۹۰۵
بهمن

سختـــ دستانم را بسته اند،

گنـــــــــــاهانی که کوچک می شمردمشان..!

₪نگـارنـده ₪