نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱۰ مطلب با موضوع «تلنگر!» ثبت شده است

۱۳:۲۲۲۲
فروردين

از اینجـا کـه ایستـاده ام

بـه انـدازه همـه گنـاهـان کوچـک و بزرگــم فاصلـ ـ ـ ـه دارم تا شمـا

امــان از فاصـــله ها...

₪نگـارنـده ₪
۲۳:۱۰۲۰
دی

یـادمان باشـد!

هـر دعای فـرج

یـک امـضاست، پـای دعـوتنـامه مهــدی (علیه السلام)پ.ن :خدایا! مـدد کن کوفـی نشویـم؛فقـط...

₪نگـارنـده ₪
۱۴:۲۸۲۷
تیر

این روزها تبلیغات بانکها شده این!

آیا تاکنون بدون ضامن تسهیلات گرفته اید؟!خیر! من بدون ضامن تسهیلات الهی نگرفته ام...

₪نگـارنـده ₪
۱۸:۴۹۰۸
خرداد

می گویند این دولت، دولت یازدهم است

عجیب دل خوش کرده ام به این اعداد

شاید خبری در راه باشد...

₪نگـارنـده ₪
۲۰:۰۳۱۶
فروردين

شهدا شهید به دنیا می آیند و شهید هم از دنیا می روند...

اینکه چگونه به دنیا می آییم و چگونه از دنیا می رویم وابسته به چگونه زیستن ماست...

₪نگـارنـده ₪
۱۹:۵۷۱۶
فروردين

خدایا کمک کن می خواهم عوض شوم...

نمی خواهم عوضی شوم!

₪نگـارنـده ₪
۱۶:۰۲۲۷
بهمن

برای رسیدن به دور دست ها!

برای رسیدن به آینده باید...

 از گذشته ها گذشت و حال را دریافت...!


₪نگـارنـده ₪
۱۵:۰۲۲۵
بهمن

غریب افتاده، حقیقت جمهوری اسلامی پشت میز بعضی از اساتید دانشگاه!

انگار باید برای اثبات روشن فکریش ، خنجر بزند به جمهوری اسلامی با "کلامش"..!

₪نگـارنـده ₪
۰۹:۳۸۱۱
بهمن

مرگ، ثابت ترین قانون خلقت است !

فقط نمی دانم چرا عادی نمی شود برای هیچ کس، مثل قانون جاذبه زمین!!

₪نگـارنـده ₪
۱۶:۱۴۰۵
بهمن

اگر اهل خاطره بازی نیستی بی خودی برای خودت خاطره سازی نکن ، چون فقط اذیت می شوی... همین!

₪نگـارنـده ₪