نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴:۲۸۲۷
تیر

این روزها تبلیغات بانکها شده این!

آیا تاکنون بدون ضامن تسهیلات گرفته اید؟!خیر! من بدون ضامن تسهیلات الهی نگرفته ام...

₪نگـارنـده ₪
۱۲:۲۹۱۹
تیر

اساسی می گویم !

بی هیچ اساسی ...

بر اساس تو می نویسم فقط...

₪نگـارنـده ₪
۱۲:۲۸۱۹
تیر
دستانم پر از خالی!
و پرونده ام از تهی،اشباع !

عجیب است !
جرم این همه پوچ حجم مرا پر کرده!

تهی کن مرا از تهی بودن...


₪نگـارنـده ₪
۲۰:۰۳۱۷
تیر

گنبد فیروزه ای!

تسبیح فیروزه ای!

ایاک نعبد و ایاک نستعین...


₪نگـارنـده ₪
۱۴:۱۳۰۸
تیر

روز هشتم!

ساعت هشت!

دلم که خیلی برایتان تنگ می شود

رو به مشرق می ایستم 

دستم را روی سینه ام می گذارم

چشمانم را می بندم 

آرام زمزمه می کنم :

زیارت می کنم حضرت عشق را از راهی دور و با قلبی نزدیک...

السلام علیک یا معین الضعفا

₪نگـارنـده ₪