نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۸:۵۸۰۸
خرداد

زل می زنم به گنبدت!

نمی دانم انعکاس نور  گنبد طلای توست!

یا برق آفتاب!

هر چه هست؛ فقط می دانم مدام چشمانم اشک می کند...

₪نگـارنـده ₪
۱۸:۴۹۰۸
خرداد

می گویند این دولت، دولت یازدهم است

عجیب دل خوش کرده ام به این اعداد

شاید خبری در راه باشد...

₪نگـارنـده ₪