نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۳:۲۷۰۳
ارديبهشت

مـاه رَجب بـاشـد
شب جُمـعـه بـاشـد
لیـلـة الـرغـائب بـاشـد
حـق بـده هـَواییت بِشـوم...

السـلام علیـک یاابـاعبـداالله الحسیـن

₪نگـارنـده ₪