نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۵:۴۹۱۴
شهریور

همیـن هدیـه مرا بس که

با میـلادتـان متقارن شده،تـولـدم...


₪نگـارنـده ₪