نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴:۳۷۰۵
اسفند

نمی دانـم چـه نیـرویی دارد نـامـش

کـه تـا بـرده مـی شـود

دلـت عـاشـورا می شـود...

₪نگـارنـده ₪