نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۲:۳۰۲۸
ارديبهشت

کـربلا نرفتـه را تنـها یـک درد است

و کـربـلا رفتـه را...

پــر از بغضـم امشبـ..!
₪نگـارنـده ₪
۱۰:۲۸۱۹
ارديبهشت

کـربـلایـم

اربـعین امسال

پای مخیـم الحسیـن، امضـا شد

رهسپـارم تـا حرم...


₪نگـارنـده ₪