نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «امام حسن(ع)» ثبت شده است

۱۱:۱۴۱۰
دی

ایـن روزهـا، پـخش زنـده قبـرسـتان بقیـع و مسجـدالنبـی را

مثـل اربعیـن حسیـنی نشـان ندهیـد!!

خـون بـه دلـمان مـی شـود...


₪نگـارنـده ₪
۰۸:۴۹۰۲
ارديبهشت

آقا جان! شما سرور جوانان بهشتی هستید

بهشتی نیستم!

اما جوانم!

هوایم را داشته باش...

₪نگـارنـده ₪