نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱۳ مطلب با موضوع «امام رضا(ع)» ثبت شده است

۲۲:۰۱۱۸
آبان

خـواهرِ سـُلـطان!

ایـن روزها کـه دلـمان تـنگِ

"خـواهرِ اربـاب" است

حـَرمتـان مونـس 

دلتنـگی مـاست...


₪نگـارنـده ₪
۱۸:۲۴۲۲
مهر

آنگـاه کـه کـار دنیـا مرا در هـم می شکنـد؛

تـکـ ـ ـ ـه هایم را در آیینه کـاری حرمتـان پیـدا می کنـم...


یـا علی بن موسـی الرضـا


₪نگـارنـده ₪
۱۵:۴۹۱۴
شهریور

همیـن هدیـه مرا بس که

با میـلادتـان متقارن شده،تـولـدم...


₪نگـارنـده ₪
۱۴:۱۳۱۱
دی

جبـران همـه نداشـته هایـم هستـی

یعنـی کـه بـی تـو داده هـایم هیـچ اسـت...
₪نگـارنـده ₪
۱۵:۵۹۰۹
مهر

شنیده ای، می گویند:

یک دل نه، صد دل عاشق شده؟!

حکایت من است!

یـک دل نـه، صـد دل دلـتنگـم برایـش...₪نگـارنـده ₪
۱۴:۲۴۱۶
شهریور

امسال نه کادو می خواهم و نه جشن تولد...

دنیا را به من داده اند،هدیـــــــــــــــه!

امروز که کنار تو بیست و یک ساله  شده ام...

₪نگـارنـده ₪
۱۵:۲۱۱۲
شهریور

تنها چهل روز داشتم

که با یک دانه برنج، عمری نمک گیرت شدم...

₪نگـارنـده ₪
۱۴:۱۳۰۸
تیر

روز هشتم!

ساعت هشت!

دلم که خیلی برایتان تنگ می شود

رو به مشرق می ایستم 

دستم را روی سینه ام می گذارم

چشمانم را می بندم 

آرام زمزمه می کنم :

زیارت می کنم حضرت عشق را از راهی دور و با قلبی نزدیک...

السلام علیک یا معین الضعفا

₪نگـارنـده ₪
۱۸:۵۸۰۸
خرداد

زل می زنم به گنبدت!

نمی دانم انعکاس نور  گنبد طلای توست!

یا برق آفتاب!

هر چه هست؛ فقط می دانم مدام چشمانم اشک می کند...

₪نگـارنـده ₪
۲۰:۲۹۰۸
ارديبهشت

دلم یـک غروب می خواهد

و نگاهی که دوخته می شود به آستانتـان

و دستی که روی سینه می گذارم و با تمام وجود سلام می دهم...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...

₪نگـارنـده ₪