نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «رسول الله(ص)» ثبت شده است

۱۱:۱۴۱۰
دی

ایـن روزهـا، پـخش زنـده قبـرسـتان بقیـع و مسجـدالنبـی را

مثـل اربعیـن حسیـنی نشـان ندهیـد!!

خـون بـه دلـمان مـی شـود...


₪نگـارنـده ₪
۲۰:۲۲۰۹
دی

پـدر امـت!

ایـن روزهـا حـال امـت بـد اسـت!

بـه جـای نـماز شـفا بـرایـمـان دعـای فــرج بخـوان...₪نگـارنـده ₪
۲۳:۵۶۰۹
بهمن

باران رحمتیست برای کویر!

مثل شما که رحمتید برای کویر دل آدمیان

مثل شما که رحمتید برای عالمیان...

₪نگـارنـده ₪