نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۱:۵۷۱۷
مرداد

عید جمعه!

عید فطر!

این روزها، فقط نامشان عید است؛ بی تــــو

₪نگـارنـده ₪