نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۱:۰۱۱۳
اسفند

دردم ایـن است که،

تمـام عُمـر

بـه دردت نخـوردم


خُـدا!


₪نگـارنـده ₪