نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۱:۰۴۲۷
آذر

همه عازم حرم...

و من انگار نامحرم..!


پ ن: غم کربلات منو می کشه...

₪نگـارنـده ₪
۱۰:۵۹۲۷
آذر
دین پدریش اسلام نیست!
ولی، مذهب دلش حسین است...
پیاده می رود تا حـ سـ یـ نـ


₪نگـارنـده ₪