نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴:۲۴۱۶
شهریور

امسال نه کادو می خواهم و نه جشن تولد...

دنیا را به من داده اند،هدیـــــــــــــــه!

امروز که کنار تو بیست و یک ساله  شده ام...

₪نگـارنـده ₪
۱۵:۲۱۱۲
شهریور

تنها چهل روز داشتم

که با یک دانه برنج، عمری نمک گیرت شدم...

₪نگـارنـده ₪
۱۵:۱۳۰۸
شهریور

چقدر باهنر بود؛ رجایی

که میز ریاست جمهوری را ، با شهادت ترک کرد...

                                             

₪نگـارنـده ₪