نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۲:۰۱۱۸
آبان

خـواهرِ سـُلـطان!

ایـن روزها کـه دلـمان تـنگِ

"خـواهرِ اربـاب" است

حـَرمتـان مونـس 

دلتنـگی مـاست...


₪نگـارنـده ₪
۱۴:۵۱۱۳
آبان

آقا جان!

به حـرمت سـَر بر نــی رفته ات

امروز

"پَـرچمتـ"

بـالـاستـ...

.

.

تا ابد پرچمت بالاست


₪نگـارنـده ₪
۱۸:۲۷۱۰
آبان

بنـویس

أشبـه النـاس به رسول الله

اربـا اربـا

جـوان

علـی اکبـر

بخوان

مظلوم حـسیـن!پ ن: خدا می داند چه گذشت بر حسین وقتی علی اکبرش را فرستاد به میدان..!


₪نگـارنـده ₪
۰۱:۳۰۰۷
آبان

فرموده بود: 

حـُسین از مـَن است

و مـَن از حـُسِیـن

گفتند:

کـاری می کنیـم که

نمانـد کسی از اولاد حـُسـِیـْن..!


₪نگـارنـده ₪
۱۱:۴۳۰۵
آبان

هـَمه چیـز مُـهیاست

جـامه عـَزا

تکیه ها

هیئت ها

حتی چای روضه ها

کمی هم دلـم را مُهیـای عَـزایت کن اَربـاب...


₪نگـارنـده ₪