نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۲۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۳:۵۶۰۹
بهمن

باران رحمتیست برای کویر!

مثل شما که رحمتید برای کویر دل آدمیان

مثل شما که رحمتید برای عالمیان...

₪نگـارنـده ₪
۰۸:۵۱۰۷
بهمن

دلم کمی اخلاص گذشته را می خواهد!

نمی دانی چه سخت  است، خلاص شدن از ناخالصی های حال..!
₪نگـارنـده ₪
۰۸:۳۹۰۷
بهمن

دلتنگی هایم را دوست دارم!

دلتنگ که می شوم به شدت یاد شما می افتم..!

درست مثل آسمان که در دلتنگی هایش می بارد...
₪نگـارنـده ₪
۰۸:۳۲۰۷
بهمن

خدایا!

دیگر بس است برایم دلدادگی به این و آن، می خواهم چند صباحی هم دلداده تو باشم..!₪نگـارنـده ₪
۰۸:۲۷۰۷
بهمن

شهادتت به من آموخت که هنوز هم باب شـهادت باز است...₪نگـارنـده ₪
۰۸:۱۲۰۷
بهمن

دارم به قدمت عشقت فکر می کنم!

انگــار هر چه می گذرد تازه تر می شود...
₪نگـارنـده ₪
۰۸:۰۵۰۶
بهمن

امشب چقدر برای خودم غریبه ام گویی اولین بار است خودم را می بینم! آری، با تو ام با تو ای من ، ای ایستاده در برابر من، ای آینه نمی شناسمت...

تو چه؟ تو مرا می شناسی؟ آیا لبخندت از سر مهر ات ییا تمسخر؟! بگو تا بدانم با صدای خاموشت از دنیای منجمد آیینه ها فریاد بزن ...

به راستی تصویر من روی تو در قوانین فیزیک خلاصه می شود؟!

بگو تا همه بدانند که تو منی و روزگاریست از مــا دور افتاده ای و هر روز از تنها دریچه دریاچه نقرابی، آینه، به من، به خودت سر می زنی

چقدر ما شبیه یکدیگریم! وقتی دستم زخمی شده بود تو نیز دستت را با همان دستمال راه راه توسی بسته بودی و آن زمان که تو شکستی من هم در تو شکستم و هزار تکه شدم!

کاش می شد مرا هم به آن سوی سرزمینت ببری...

حال می فهمم، تو با خاطرات کودکیمان زنده ای چون هنوز هم مانند کودکان دست راست و چپت را یادنگرفته ای!!₪نگـارنـده ₪
۰۷:۴۵۰۶
بهمن

ای غم!

دوباره آسمان دلم را بارانی کردی ولی عیبی ندارد مگر گون های کویر قلبم دل ندارند؟!

بگذار با اینکه حتی یک بارهم به چشمهایم نگفتند آب، قطره ای فقط قطره ای در گلوی خشکشان بیفشانم!

ای دل! بین خودمان بماند از نجابت بی حدشان از تحمل پایداریشان شــــرمنده ام!

₪نگـارنـده ₪
۱۶:۱۷۰۵
بهمن

خدایا!

خسته شده ام از دنیای نشانه ها، اینجا همه باید نشاندار باشند...بی نشانم کن!!

₪نگـارنـده ₪
۱۶:۱۴۰۵
بهمن

اگر اهل خاطره بازی نیستی بی خودی برای خودت خاطره سازی نکن ، چون فقط اذیت می شوی... همین!

₪نگـارنـده ₪